ATD Vierde Wereld België vzw

 

Hoe wordt de participatie en/of de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting gebruikt/uitgevoerd in de interventies ten gunste van de gebruikers of van het publiek?

ATD Vierde Wereld wil het standpunt laten horen van mensen op wie het leven in armoede een stempel heeft gedrukt om zo bij te dragen aan de opbouw van een samenleving waar de fundamentele rechten en de gelijke waardigheid van iedereen geëerbiedigd zouden worden.

Kennis die wordt geput uit ervaringen met armoede is noodzakelijk om sociale uitsluiting te bestrijden. Deze logica staat centraal in wat we doen, zoals bij onze Volksuniversiteiten. Dat zijn plaatsen waar volwassenen die in extreme armoede leven en andere burgers en deskundigen die zich voor hen inzetten in dialoog treden en elkaar dingen bijbrengen. We werken aan thema's, gekozen met mensen die in armoede leven, zoals huisvesting en dakloosheid. De kennis van mensen die in armoede leven wordt ook meteen geïntegreerd in politieke en maatschappelijke acties. Zo is onze juridische actiegroep meerdere keren met succes naar de rechtbank gestapt om maatregelen te bestrijden die de rechten van arme mensen schenden.

Hoe wordt de participatie en/of kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de benaderingswijzen van de strijd tegen armoede (nadenken, proces, evaluatie, enz.)?

Om na te denken over onze aanpak van de strijd tegen armoede proberen we op een georganiseerde manier aanwezig te zijn bij alleenstaanden die in armoede leven. In plaatselijke groepen bereiden we door middel van vragen de Volksuniversiteiten voor, waaraan elke groep vervolgens deelneemt. In die Volksuniversiteiten zal kennis naar boven komen die voortkomt uit persoonlijke ervaringen met sociale uitsluiting. Die kennis doet dienst als basis voor een dialoog met deskundigen en geëngageerde burgers om te bepalen welke maatregelen passend zijn om ellende te bestrijden.

Na elke Volksuniversiteit organiseren we een evaluatie met mensen die in armoede leven. We willen er zeker van zijn dat iedereen heeft kunnen deelnemen en dat onze acties de goedkeuring van de betrokkenen blijven wegdragen. De Volksuniversiteiten stelt mensen die armoede beleven ook in staat het woord te leren nemen. Daardoor kunnen zij hun kennis beter overdragen en doeltreffender deelnemen aan acties en workshops.

Hoe wordt de impact van de participatie en de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de referentieteksten van de organisatie?

Onze teksten komen niet voort uit theoretisch denkwerk maar uit ervaring en werken met mensen die getekend zijn door een leven in armoede.

Plaatselijk overleg geeft aanleiding tot rapporten die samen met mensen in armoede worden opgesteld. Deze teksten liggen aan de basis van officiële stellingnames en referentieteksten. Een daarvan is het memorandum voor de verkiezingen van mei, waarin onze prioritaire eisen op het gebied van armoedebestrijding zijn opgenomen. Een ander voorbeeld is "onze ambities voor de school", een brochure met voorstellen voor een school waar iedereen slaagt. Dit document vloeit voort uit gezamenlijk werk van professionals van de school, ouders en jongeren die leven of hebben geleefd in armoede, sociale uitsluiting en gebrek aan scholingsmogelijkheden.

Deze werkwijze stelt ons in staat mensen met armoede-ervaringen te betrekken bij de denkoefening en bij het opstellen en evalueren van onze referentieteksten.