Le Babibar Les Parents jardiniers ASBL

 

De Babibar, een burgerproject, participatief en solidair, om aan toekomstige en jonge ouders een glimlach en leuk leven in de stad aan te bieden.

Hoe wordt de participatie en/of de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting gebruikt/uitgevoerd in de interventies ten gunste van de gebruikers of van het publiek?

De Babibar is een project van louter peer-support, uitgedacht en begeleid DOOR en VOOR kwetsbare gezinnen. Aan de basis liggen ervaringsdeskundigen (eenoudergezinnen, alleenstaanden, financiële en/of psychologische kansarmoede) die hun middelen bijeenbrengen, een ontmoetingsplaats voor kinderen-ouders met burgerzin uit de grond stampen en via een participatieve dimensie antwoorden aanreiken die de ondersteuning van het ouderschap vanuit psycho-medisch-sociale projecten aanvullen.

Een gemeenschappelijk aspect van alle activiteiten is de uitnodiging om noden en verwachtingen te uiten, om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en gezinnen te betrekken bij de uitvoering ervan.

Het is een project dat het verleden (ervaring), het heden (empowerment) en de toekomst (vertrouwen in wat komt) van de ouders integreert, zij zijn de enige belanghebbenden in het bestaan en de geschiedenis van deze gastvrije plek voor uitwisseling, verwerving van vaardigheden en wederzijdse hulp.

Hoe wordt de participatie en/of kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de benaderingswijzen van de strijd tegen armoede (nadenken, proces, evaluatie, enz.)?

Ongeacht de georganiseerde activiteit moet om te beginnen een van de voornaamste doelstellingen zijn dat ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen: ervaringen van ouders benutten en hen "verrijken" door samen te leven en deze ervaringen te delen is ons belangrijkste instrument.

Ten tweede waren of zijn alle actievelingen, voornamelijk op vrijwillige basis, zelf Babibar-gebruikers, die dus de vruchten hebben geplukt van dit beleid van solidariteit tussen gelijken: door voor zichzelf weer de kracht te vinden om iets te ondernemen hebben zij gewerkt aan vermogen tot empathie en inzet voor anderen versterkt.

Ten derde zien we in elke ouder iemand die zelf effectief verandering bewerkstelligt vanuit de bekommernis om de wereld en de maatschappij van morgen waarin zijn/haar kinderen zullen leven: een volgende stap binnen het project (in 2019) is de oprichting van de (maandelijkse) Ouderraad, die de co-constructieve en participatieve dimensie van het project formaliseert.

Hoe wordt de impact van de participatie en de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de referentieteksten van de organisatie?

Binnen het programma Capacity Building van de KBS dat we dit jaar volgen, leren we de belangrijkste indicatoren te identificeren en te activeren, want die maken het mogelijk te rapporteren over onze specifieke kenmerken en onze maatschappelijke impact te meten. Participatie maakt daar deel van uit.

Tegelijkertijd hebben we de denk- en doegroep "Babibar en ouderschap in transitie" opgericht, die zich bezighoudt met het vastleggen/bekrachtigen van de verdere evolutie van het project. Deze groep staat in de eerste plaats open voor onze gebruikers maar ook voor alle anderen die belangstelling hebben voor duurzaam ouderschap als middel om kinderarmoede te voorkomen, vooral in stedelijke gebieden.

Beide dragen er vandaag op evidente wijze toe bij dat onze boodschap positief en doeltreffend overkomt en dat het participatieve aspect voorop blijft staan in ons project ten gunste van kansarme ouders. Zij liggen zelf aan de basis van onze stellingnames en van de vragen die we stellen.