De Zuidpoort VZW

 

De Zuidpoort VZW wil armoede bestrijden door mensen met en zonder armoede sterker te maken om het beleid en samenleving te beïnvloeden !

Hoe wordt de participatie en/of de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting gebruikt/uitgevoerd in de interventies ten gunste van de gebruikers of van het publiek?

Radio StressWeg. De Zuidpoort heeft op basis van ervaringen van mensen met armoede in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van een goed hulpverleningsgesprek. Gesprekken in de hulpverlening veroorzaken immers heel veel stress. Ze onderzochten samen wat het verschil maakt en brachten het onder in een schema.

Met 25 Zuidpoorters (mensen met armoede-ervaring) stonden ze al 4 keer op de planken om als Radio StressWeg aan 680 hulpverleners (vanuit 100 organisaties) te vertellen welke stress hulpverlenersgesprekken veroorzaken en hoe die kan voorkomen worden.

Hoe wordt de participatie en/of kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de benaderingswijzen van de strijd tegen armoede (nadenken, proces, evaluatie, enz.)?

Het thematisch traject bestaat erin dat we een groep mensen met armoede-ervaring samen te brengen en iedereen zijn of haar ervaringen over het thema te laten delen. Vervolgens gaat de groep op zoek naar de rode draad in die ervaringen om daarna samen oplossingen te bedenken. Hiermee gaan ze vervolgens in gesprek met iedereen die een verandering in gang kan zetten (beleidsmakers, organisaties, burgers, …).

In het kader van dit proces werd een samenwerkingsverband aangegaan. Elke bijeenkomst wordt samen met met het Centrum voor Basiseduactie Leerpunt voorbereid en begeleid. Samen onderzoeken ze welke methodieken en stappen nodig zijn om mensen in armoede alle kansen te geven om te participeren.

Dit proces heeft men gedocumenteerd in een strip. Om iedereen inzicht te geven in heel het traject met ervaringen delen, experimenteren met ontspanningsmogelijkheden, experts die werden uitgenodigd, brainstorms, bevragingen bij buurtbewoners, mindmaps, … De strip te downloaden via https://dezuidpoortgent.be/strip/

Hoe wordt de impact van de participatie en de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de referentieteksten van de organisatie?

De Zuipoort VZW is een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. De kennis van mensen met armoede-ervaring is daarvan de kern. De centrale rol van mensen met armoede-ervaring is vastgelegd in hun missie- en visietekst. Mensen met armoede-ervaring hebben een stem in elk van hun organen. Dit geldt ook voor de Raad van Bestuur. Mensen met armoede-ervaring vormen de spil in de doelstellingen van het meerjarenplan van de organisatie.

Hun Parlement komt elke maand samen om met een groot deel van Zuidpoorters (40-tal) te bespreken hoe afgelopen de maand is verlopen, welke plannen ze dienen te maken, welke vragen er vanuit het beleid op tafel liggen, … Op die manier is er een continuë vorm van participatie om de vereniging te evalueren en vorm te geven.